Over ons

Beleid

Fonds Sluyterman van Loo heeft als doel om het levensplezier van ouderen te bevorderen door kunst en verbinding. Iedereen met een idee of initiatief dat hier op aansluit, kan een aanvraag bij ons doen. Wij behandelen deze aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wilt u meer weten over het toekenningsbeleid van het ouderenfonds? Bekijk ons toekomstplan FSvL 2022-2026.

Vermogensbeheer
Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting en heeft een eigen vermogen. Met het rendement daarvan financieren we initiatieven voor ouderen. Bekijk ook ons beleggingsstatuut FSvL en verantwoord beleggingsbeleid FSvL.

Jaarverslag
We brengen jaarlijks verslag uit van onze activiteiten. Bekijk onze verkorte jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 van Fonds Sluyterman van Loo.

Samenwerking met fondsen
Fonds Sluyterman van Loo werkt samen met een aantal fondsen met vergelijkbare doelstellingen. Meer informatie over die andere fondsen vindt u op fondsenvoorouderen.nl.

  • Fonds Sluyterman van Loo heeft samen met Stichting RCOAK het initiatief genomen voor het Lang Leve Kunst Fonds, met het Prins Bernhard Cultuurfonds, Brentano’s Steun des Ouderdoms en het LKCA als belangrijke partners;
  • Samen met het Kansfonds, het Oranjefonds en Kinderpostzegels neemt Fonds Sluyterman van Loo deel aan het samenwerkingsverband Samenwerkende Fondsen Cariben;
  • Fonds Sluyterman van Loo behandelt de aanvragen voor de Bavo Stichting;
  • Fonds Sluyterman van Loo draagt aanvragen voor aan Pape’s Fonds en Stichting De Eendracht/Anslo’s Hofje voor cofinanciering.

Huisstijl en logo’s
Heeft uw organisatie een toekenning gekregen? Dan mag u dit natuurlijk vermelden in uw publicaties. U mag daarvoor ons logo gebruiken. Download hier het standaard logo en hier het logo met een transparante achtergrond. 

Gedragscode en ANBI-status
Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland. We zijn aangesloten bij de Gedragscode van de FIN. Ons ouderenfonds is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een schenking aan ons fonds levert u belastingvoordelen op.